(BĐT) - Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu của EU và các nhà cung cấp hàng đầu của khối này.
[Inforgraphic] EU phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng như thế nào? ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist