• Mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp

    22/10/2021 21:51

    (BĐT) - Kết luận về những kiến nghị được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát để kịp thời xử lý theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi trong bối cảnh Covid-19, bảo đảm nguyên tắc lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư