#gói hỗ trợ thuế
Ảnh minh họa: Internet

Dự kiến giảm thu ngân sách hơn 51 nghìn tỷ từ gói hỗ trợ thuế năm 2022

(BĐT) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Chính phủ về Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách của năm 2022 khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng.