#giải ngân các dự án giao thông
TP.HCM đang dồn lực hoàn thành 20 dự án giao thông trọng điểm trong năm 2024. Ảnh: Song Lê

Đầu tư công giảm tốc: Nhiều chủ đầu tư đôn đáo tìm giải pháp

(BĐT) - Từ số liệu thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đến 31/5/2024 đạt khoảng 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,34% kế hoạch; có 33 bộ, cơ quan, 29 địa phương giải ngân thấp hơn trung bình cả nước, Bộ Tài chính đánh giá, tiến độ giải ngân có xu hướng chùng xuống, rất cần có giải pháp cấp bách chặn đà giảm tốc này. Nhiều chủ đầu tư tại các địa phương phía Nam đang đôn đáo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng nhằm đảm bảo mục tiêu giải ngân theo kế hoạch.