#Dự án cống ngăn mặn
Cả 2 gói thầu xây lắp có giá trị lớn của Dự án cống ngăn mặn tại Bến Tre đều có tỷ lệ giảm giá ấn tượng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án cống ngăn mặn tại Bến Tre: Nhiều gói thầu xây lắp giảm giá sâu

(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 846,36 tỷ đồng vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp lớn. Việc triển khai thi công Dự án ngay trong những ngày đầu năm 2022 sẽ giúp phát huy vai trò thiết yếu đối với nỗ lực ngăn ngừa tình trạng xâm nhập mặn ở Bến Tre - địa phương bị ảnh hưởng nặng của tình trạng này.