• NHNN mua dịch vụ xếp hạng tín dụng: Vì sao không thể áp dụng các hình thức LCNT?

    17/04/2020 14:00

    (BĐT) - Cho rằng do không thể áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu đối với gói mua dịch vụ xếp hạng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất được chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng khung và thanh toán theo hóa đơn thực tế hàng năm để đảm bảo hiệu quả quản lý dự trữ ngoại hối.

chuyên đề

Kết nối đầu tư