• Rủi ro từ con số tăng trưởng lợi nhuận của Địa ốc First Real

    07/01/2019 09:00

    (BĐT) - Một tân binh khá mới được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) là Công ty CP Địa ốc First Real vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ năm 2018 (từ 30/9/2017 đến 30/9/2018) với kết quả lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 292%, từ 19,1 tỷ đồng lên 76,9 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư