(BĐT) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên có quy mô 216 ha, với tổng mức vốn đầu tư là 2.682,5 tỷ đồng.
Quy hoạch mở rộng KCN Yên Mỹ II

Quy hoạch mở rộng KCN Yên Mỹ II

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên.

Dự án được thực hiện tại xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với quy mô 216 ha. Tổng mức vốn đầu tư Dự án là 2.682,5 tỷ đồng.

Dự án trên do Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư.