• Yêu cầu chứng chỉ quốc tế cho gói thầu đào tạo VietGAP

    02/12/2021 14:00

    (BĐT) - Thông tin đến Báo Đấu thầu, một số nhà thầu chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo tiêu chuẩn VietGAP phản ánh tình trạng hồ sơ mời thầu cài cắm nhiều tiêu chí bất cập, đặc biệt là đối với nhân sự chủ chốt. Điều này đang khiến các gói thầu trong lĩnh vực này thiếu đi tính cạnh tranh, hiệu quả và công bằng giữa các nhà thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư