#Công ty TNHH MTV 74
Gói thầu Mua sắm phân bón đợt 2 năm 2021 của Công ty TNHH MTV 74 có giá 5,1 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Mua phân bón tại Công ty TNHH MTV 74: HSMT có “đánh đố” nhà thầu?

(BĐT) - Phản ánh tới Báo Đấu thầu, một số nhà thầu cho biết, hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Mua sắm phân bón đợt 2 năm 2021 của Công ty TNHH MTV 74 do Công ty làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu đã đưa ra yêu cầu “đánh đố” nhà thầu. Song, đại diện Công ty TNHH MTV 74 bác bỏ phản ánh này và cho rằng đó chỉ là ý kiến phiến diện từ nhà thầu.