• Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai: Nhiều sai sót dẫn đến hủy thầu

    03/11/2021 14:00

    (BĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 1 Mua sắm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) một bình diện cao cấp năm 2021 thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021 của Bệnh viện. Việc hủy thầu xuất phát từ kiến nghị của một nhà thầu khi theo dõi, giám sát quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu, dù không tham dự thầu.
  • Đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai: Hồ sơ mời thầu bị “tố” có vấn đề

    06/08/2020 14:00

    (BĐT) - Sau khi hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành, nhiều nhà thầu đã có văn bản đề nghị làm rõ nhiều nội dung khiến bên mời thầu (BMT) phải sửa HSMT. Dù một số nội dung vẫn chưa được sửa đổi thỏa đáng so với đề nghị của nhà thầu, nhưng BMT vẫn quyết giữ nguyên thời điểm đóng/mở thầu như đã thông báo mời thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư