• Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai: Nhiều sai sót dẫn đến hủy thầu

    03/11/2021 14:00

    (BĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 1 Mua sắm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) một bình diện cao cấp năm 2021 thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021 của Bệnh viện. Việc hủy thầu xuất phát từ kiến nghị của một nhà thầu khi theo dõi, giám sát quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu, dù không tham dự thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư