#Tiến Nông Gia Lai
Gói thầu số 2 Mua sắm phân bón lần 2 năm 2021 do Công ty CP Tổng hợp Dương Minh Tây Nguyên mời thầu. Ảnh minh họa: Gia Khoa

Gói thầu mua phân bón ở Tổng công ty 15: Vì sao chọn nhà thầu xếp thứ 3?

(BĐT) - Gói thầu số 2 Mua sắm phân bón lần 2 năm 2021 do Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 - Chi nhánh Công ty 75 làm chủ đầu tư (CĐT), Công ty CP Tổng hợp Dương Minh Tây Nguyên mời thầu. Nhà thầu xếp thứ nhất nhưng bị loại vừa có đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này.

Kết nối đầu tư