• Tận dụng cơ hội phục hồi, tăng trưởng 6 - 6,5%

    06/01/2022 10:00

    (BĐT) - Năm 2022, Chính phủ triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6 - 6,5%. Đồng thời, triển khai nhất quán từ Trung ương đến địa phương quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao động trở lại sau dịch bệnh.
  • Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

    27/10/2021 10:00

    (BĐT) - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, trên công trường thi công, nhiều chủ đầu tư đã phối hợp với nhà thầu triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch linh hoạt, tranh thủ đẩy mạnh tiến độ thi công.

chuyên đề

Kết nối đầu tư