(BĐT) - Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp (DN) Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (NQ 35). Nghị quyết cũng thể hiện rõ quan điểm nhất quán trong chính sách điều hành nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong hỗ trợ DN của Chính phủ.
Chính phủ đã nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước phải coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Ảnh: Nhã Chi

Chính phủ đã nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước phải coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Ảnh: Nhã Chi

Nhất quán một Chính phủ hành động

NQ 35 vừa được ban hành đã thể hiện rõ quan điểm coi DN tư nhân là động lực phát triển kinh tế của Chính phủ. Đặc biệt, trong bối cảnh “sức khỏe” của DN Việt Nam còn yếu, số lượng DN phải ngừng hoạt động, đóng cửa hoặc giải thể vẫn chưa có tín hiệu giảm, NQ 35 ra đời như tiếp thêm sức mạnh cho DN.

Đánh giá về sự kiện này, nhiều chuyên gia kinh tế, DN không giấu được niềm vui khi NQ 35 đã thể hiện sự nhất quán trong chính sách điều hành vì DN, vì người dân phục vụ của Chính phủ. Là người đã từng có thời gian gắn bó với DN, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chia sẻ: “Nghị quyết đã tiếp sức cho DN, giúp DN yên tâm sản xuất, kinh doanh trong một môi trường an toàn hơn”.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết thêm: “Sự nhất quán trong chính sách điều hành vì DN cuả Chính phủ được thể hiện bằng sự kết nối giữa các chính sách về vấn đề này được thể hiện từ Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP (NQ19), NQ35 và cả Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (NQ36a). Nếu nhìn thực chất, tôi cho rằng NQ19 với NQ 35 có thể xem là một; còn NQ36a coi ứng dụng công nghệ thông tin như công cụ trong quản lý và cung cấp dịch vụ công giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn”.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Tạ Đình Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia nhấn mạnh: “Tất cả các nội dung có trong NQ35 đã có từ nhiều năm trước với nhiều văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành về thúc đẩy phát triển DN nhỏ và vừa như: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, Nghị định số 90/2011/NĐ-CP, kế hoạch phát triển DN nhỏ và vừa 5 năm…”.

Nhất quán theo vấn đề và “truy trách nhiệm”

Liên quan đến NQ35, trong một cuộc trả lời báo chí mới đây, bà Nguyễn Minh Thảo, Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá: “Tôi rất mừng là tại NQ35, Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương là phải coi DN là đối tượng phục vụ. Đồng thời, khẳng định các quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của DN, những yếu tố rất quan trọng đối với DN. NQ35 không còn giao nhiệm vụ chung chung nữa”. Theo bà Thảo, NQ35 chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị như: Chủ tịch UBND các địa phương phải tổ chức công khai, định kỳ đối thoại với cộng đồng DN để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN…

Soi lại vấn đề này tại NQ19 có thể thấy, Nghị quyết đã tiếp tục chủ động kết nối Chính phủ với cộng đồng DN và thiết lập trách nhiệm, nhiệm vụ chi tiết cho 17 bộ, các địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội nghề nghiệp. Cụ thể, NQ19 chỉ rõ 8 nhiệm vụ đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 10 nhiệm vụ đối với Bộ Tài chính; 8 nhiệm vụ đối với Bộ Công Thương… Trong đó, NQ19 chỉ rõ là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nhất trí cao quan điểm việc thực hiện NQ19 cũng như NQ35 cần phải “theo đến cùng vấn đề và truy tới cùng trách nhiệm” để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của DN, quốc gia, ông Tạ Đình Xuyên cho rằng: “Điều quan trọng là triển khai thực hiện NQ35 trong thực tiễn như thế nào. Các DN đang rất chờ đợi… Phải quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan bộ, ngành, địa phương để đảm bảo hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển DN”.