#ngã ba Đường tỉnh 781 - Bờ hồ Dầu Tiếng
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

2 gói thầu tại Tây Ninh bị phản ánh về tiêu chí quá cao: Bên mời thầu sẵn sàng sửa HSMT

(BĐT) - Hai gói thầu kiểm toán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh (bên mời thầu - BMT) đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT). Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn đánh giá mà HSMT đưa ra đang khiến các nhà thầu trong lĩnh vực kiểm toán đặt câu hỏi về việc có hay không việc cố tình hạn chế nhà thầu?

Kết nối đầu tư