• Dồn nguồn lực phát triển vắc xin trong nước

    27/08/2021 10:00

    (BĐT) - Đại dịch Covid-19 làm bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác cung ứng vắc xin tại Việt Nam. Để đảm bảo nguồn cung vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, một trong những giải pháp cấp thiết là tập trung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vắc xin trong nước. Đề xuất này được Bộ Y tế đưa ra trong Dự thảo Đề án Đảm bảo nguồn cung vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

chuyên đề

Kết nối đầu tư