• Gói thầu xây lắp điện tại Bắc Giang: Nhà thầu phản ứng kết quả lựa chọn nhà thầu

    16/12/2021 14:00

    (BĐT) - Gói thầu Xây lắp công trình và chi phí đóng điện Dự án Dịch chuyển đường dây trung, hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT291 trên địa bàn huyện Sơn Động vừa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngay sau đó, một nhà thầu đã có ý kiến phản đối vì cho rằng bị loại bởi lý do thiếu thuyết phục.

chuyên đề

Kết nối đầu tư