#Mua sắm tập trung thuốc
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng Nai: 3.757 tỷ đồng mua sắm tập trung thuốc năm 2023 - 2024

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2023 - 2024 với tổng dự toán 3.757,873 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Đàm phán giá biệt dược gốc và ĐTTT thuốc cấp quốc gia đang bị chậm trễ, không bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ cho các cơ sở y tế. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ trong mua sắm thuốc

(BĐT) - Đàm phán giá biệt dược gốc và đấu thầu tập trung (ĐTTT) thuốc cấp quốc gia đang bị chậm trễ, không bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ cho các cơ sở y tế. Hiện có không ít khó khăn liên quan đến hai hoạt động mua sắm này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vĩnh Long: 1.353 tỷ đồng mua thuốc, vắc xin cho các cơ sở y tế công lập

(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thuốc, vắc xin cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022 - 2023 với tổng dự toán hơn 1.353 tỷ đồng. Nguồn vốn đấu thầu mua thuốc, vắc xin sử dụng nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bắc Ninh: 424 tỷ đồng mua sắm tập trung thuốc

(BĐT) - Sở Y tế Bắc Ninh (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Dự toán Mua thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2021 - 2022, với tổng giá dự toán 424,307 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng Nai: 3.271 tỷ đồng mua sắm tập trung thuốc

(BĐT) - Sở Y tế Đồng Nai (Bên mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu thuộc Dự toán Mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021, với tổng giá dự toán 3.271,42 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

687 tỷ đồng mua sắm tập trung thuốc cho Sở Y tế TP. Cần Thơ

(BĐT) - Sở Y tế TP. Cần Thơ (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 phục vụ điều trị tại các cơ sở y tế TP. Cần Thơ, với tổng giá dự toán 687,326 tỷ đồng.

Kết nối đầu tư