• Bắc Giang: Lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư xã Tân Hưng

    21/09/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang. Theo đó, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi là quý III/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư