• Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu xây trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nam

    14/05/2021 08:00

    (BĐT) - Kho bạc Nhà nước Hà Nam (chủ đầu tư) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trao gói thầu xây lắp hơn 65 tỷ đồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nam cho Liên danh Tổng công ty 789 - Công ty CP Xuất nhập khẩu Miền Bắc - Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư