#KCN điện tử tập trung
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Rà soát, báo cáo các khu công nghiệp có ngành điện tử

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND các địa phương đề nghị rà soát, báo cáo các khu công nghiệp (KCN) có ngành điện tử trước ngày 12/11/2020, nhằm phục vụ việc xây dựng và triển khai thí điểm Đề án về thành lập các KCN điện tử tập trung.