• Dự án cống ngăn mặn tại Bến Tre: Nhiều gói thầu xây lắp giảm giá sâu

    13/01/2022 14:00

    (BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 846,36 tỷ đồng vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp lớn. Việc triển khai thi công Dự án ngay trong những ngày đầu năm 2022 sẽ giúp phát huy vai trò thiết yếu đối với nỗ lực ngăn ngừa tình trạng xâm nhập mặn ở Bến Tre - địa phương bị ảnh hưởng nặng của tình trạng này.
  • 2 gói thầu tại Dự án BIIG1 tỉnh Cao Bằng: Nhà thầu giảm giá sâu bị loại sớm

    26/05/2021 14:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Quản lý dự án BIIG1) vừa trao hợp đồng thực hiện 2 gói thầu gần 500 tỷ đồng thuộc Dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng. Dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư