#giá
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Cần cân bằng giữa yếu tố thị trường và quản lý của Nhà nước

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Cần cân bằng giữa yếu tố thị trường và quản lý của Nhà nước

(BĐT) - Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách (5 - 7/4/2023) quy định khá chi tiết nhiều vấn đề về giá, nhưng còn thiên về quy tắc quản lý nhà nước, yếu tố hành chính nhiều hơn yếu tố thị trường, nặng về hoạt động của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, chưa xử lý hài hòa mối quan hệ này trong vấn đề giá. Điều này là chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường.