#Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP
Ảnh minh họa: Internet

Tạo thuận lợi về đầu tư phát triển khu công nghiệp

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Dự thảo Nghị định đưa ra nhiều nội dung đổi mới, trong đó quy trình đầu tư, xây dựng KCN, KKT được hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp.