#dự án y tế
Nhiều dự án mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đang lựa chọn nhà thầu. Ảnh: Lê Tiên

Dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH: “Sốt ruột” tiến độ lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Đến nay, một số địa phương đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu (LCNT) các dự án y tế sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ thông qua Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đa số các dự án vẫn đang trong giai đoạn tổ chức LCNT, nếu không thể về đích trong năm 2023 thì có thể phải điều chỉnh kế hoạch vốn.
Việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án lĩnh vực y tế sử dụng vốn hỗ trợ của Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH đang gặp nhiều thách thức. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Nhiều dự án y tế chậm tiến độ

(BĐT) - Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở là lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn hỗ trợ của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thời hạn thực hiện là 2 năm (2022 - 2023). Ghi nhận từ thực tế cho thấy, bên cạnh Đắk Nông đang triển khai bảo đảm tiến độ, vẫn có một số địa phương chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT), thậm chí có thể phải kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hậu Giang đề xuất 3 dự án y tế tổng quy mô 313 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Hậu Giang đề xuất triển khai 2 dự án với tổng mức đầu tư 133 tỷ đồng (1 dự án cho y tế tuyến huyện và 1 dự án cho y tế tuyến xã), tổng số vốn từ ngân sách trung ương thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.