#Dự án WB8
Gói thầu số 14 thuộc Dự án WB8 tỉnh Hòa Bình phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Nhưng đến nay, nhà thầu mới thực hiện được khoảng 50% tổng khối lượng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nâng cấp 16 hồ chứa tại Hòa Bình: Gia hạn thời gian thực hiện, vì sao?

(BĐT) - Theo kế hoạch, Gói thầu số 14 Thi công sửa chữa nâng cấp 16 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 03 (C1-HB-GD3-W1), Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hòa Bình với giá hơn 135 tỷ đồng phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Nhưng đến nay, nhà thầu mới thực hiện được khoảng 50% tổng khối lượng. Đáng chú ý, kể từ khi kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, liên tục có phản ánh về việc nhà thầu không đủ năng lực nhưng vẫn trúng thầu.