• Gói thầu tư vấn tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: Nhiều tiêu chí bị phản ứng

    27/10/2021 14:00

    (BĐT) - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (CNBCVT) đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án Xây dựng nhà hiệu bộ, lớp học, ký túc xá - Trung tâm Đào tạo bưu chính viễn thông 1 - Học viện CNBCVT. Phản ánh đến Báo Đấu thầu, một nhà thầu cho biết, hồ sơ mời thầu (HSMT) có một số tiêu chí chưa phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành, gây khó cho nhà thầu tham dự.

chuyên đề

Kết nối đầu tư