• Cổ phiếu Chứng khoán Phương Đông bị kiểm soát

    17/04/2018 09:00

    (BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu ORS của Công ty CP Chứng khoán Phương Đông vào diện bị kiểm soát và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 10/4. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư