#chọn được nhà thầu tốt
Cần có bộ tiêu chí cụ thể, minh bạch về năng lực, kinh nghiệm, tình hình tài chính, uy tín đối với các nhà thầu tham gia thực hiện cao tốc. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chỉ định thầu các tuyến cao tốc Bắc - Nam: Làm thế nào để chọn được nhà thầu tốt?

(BĐT) - Theo chủ trương, chính sách đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua, thời gian tới, nhiều tuyến cao tốc sẽ được chỉ định thầu. Điều mà dư luận quan tâm là làm thế nào lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thi công các tuyến cao tốc, tránh phát sinh những hệ lụy trong quá trình thực hiện hợp đồng.