#cảng Liên Chiểu
Vị trí Đà Nẵng lập phân khu quy hoạch xây dựng đô thị cảng biển, hạt nhân là cảng quốc tế Liên Chiểu

Adani (Ấn Độ) cam kết dành 10 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam

(BĐT) - Với ngân quỹ khoảng 100 tỷ USD cho các dự án đầu tư nước ngoài và sẵn sàng dành 10 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam, Tập đoàn Adani (Ấn Độ) cho biết sẽ tập trung vào các dự án hạ tầng, cảng, tiếp vận cũng như các sáng kiến về năng lượng xanh phù hợp.

Kết nối đầu tư