#500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam
Nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam chỉ chiếm 0,089% tổng số doanh nghiệp nhưng đã tạo việc làm cho 10,4% lao động, chiếm 13% tổng tài sản. Ảnh: Nhã Chi

Làm gì để phát triển các DN tư nhân lớn?

(BĐT) - Có cần thiết hay không chính sách dành cho các doanh nghiệp (DN) tư nhân hàng đầu và nếu có thì chính sách như thế nào để có được những DN vươn tầm thế giới và dẫn dắt khu vực tư nhân trong nước lớn mạnh…? Những câu hỏi này một lần nữa được đặt ra tại Hội thảo đánh giá 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500) do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) phối hợp với Viện Konrad-Adenaeur-Stuftung Vietnam (KAS) tổ chức.

Kết nối đầu tư