• Đấu thầu tại Đắk Lắk: Hai yêu cầu bất thường trong hồ sơ mời thầu

    26/08/2021 14:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu nâng cấp, kiên cố hóa kênh mương. Trong quá trình đấu thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) của 2 gói thầu bị nhà thầu phản ánh là đưa ra tiêu chí không đúng quy định của pháp luật, hạn chế cạnh tranh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư