• Đồng Phát - Nam Kinh và những gói thầu nhiều bất cập

    25/01/2022 14:00

    (BĐT) - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tý (Công ty Song Tý) vừa hoàn thành mở thầu Gói thầu số 05 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Khối nhà hiệu bộ 2 tầng Trường THCS Đặng Vinh. Gói thầu do UBND phường Hương Vinh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, Công ty Song Tý làm bên mời thầu (BMT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư