• Vùng kinh tế phía Nam: Hạ tầng là chìa khóa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

    20/01/2020 10:00

    (BĐT) - Đầu tư cho hạ tầng giao thông, tính kết nối đồng bộ giữa các vùng kinh tế, đặc biệt với vùng kinh tế TP.HCM, có vai trò quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng bền vững. Đồng thời, TP.HCM cũng nên được tạo cơ chế để trở thành địa phương “dẫn đầu”, kéo khu vực phía Nam phát triển thay vì chỉ “đứng đầu”. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư