• Tư vấn Thiết kế Viettel chuẩn bị lên sàn UPCoM

    14/12/2018 09:00

    (BĐT) - Sau khi 2 thành viên “khủng” của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) và Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) được đưa lên giao dịch trên sàn UPCoM, một công ty con khác của tập đoàn này là Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel cũng sẽ được giao dịch trên UPCoM trong thời gian tới đây.

chuyên đề

Kết nối đầu tư