• Đấu thầu tại huyện Yên Mô (Ninh Bình): Dấu hỏi về trách nhiệm của bên mời thầu

    23/11/2021 14:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Trường Mầm non xã Khánh Thịnh, trong đó không có thông tin nhà thầu bị loại. Gói thầu này được tổ chức đấu thầu trực tiếp, trong khi cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường quán triệt đấu thầu qua mạng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài để tạo thuận lợi cho nhà thầu và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư