• Gói thầu tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Tiếp thu kiến nghị, sửa HSMT

    14/05/2021 14:00

    (BĐT) - Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị và nội thất cho công trình nhà học và xưởng thực hành F1 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa được mở thầu. Gói thầu do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) đã phát sinh một số kiến nghị.

chuyên đề

Kết nối đầu tư