#Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam
Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thảo trúng Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) với giá 145,779 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Lê Thắng

Gói thầu hơn 146 tỷ tại thị xã Hoài Nhơn (Bình Định): VNE&C biết trượt từ khi nộp hồ sơ?

(BĐT) - Tham gia Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), Công ty CP Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam (VNE&C) bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Kết quả, Gói thầu được trao cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Thảo (Liên danh Thành Hương - Minh Thảo).

Kết nối đầu tư