• Medinsco trúng 6 gói thầu y tế đợt dịch Covid

    16/06/2020 10:00

    (BĐT) - Từ đầu năm 2020 đến nay Công ty CP Thiết bị y tế Medinsco được công bố trúng thầu với tổng giá trị là 256,918 tỷ đồng, trong đó có 6 gói thầu cung cấp trang thiết bị, vật tư hóa chất y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trúng thầu là 29,585 tỷ đồng. 6 gói thầu này được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, mua sắm trực tiếp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư