• Thành Liêm trúng nhiều gói thầu không đối thủ tại Bình Phước

    05/10/2020 14:00

    (BĐT) - Tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH Thành Liêm được công bố trúng 2 gói thầu xây lắp tại tỉnh Bình Phước, với tổng giá trị trúng thầu 154,6 tỷ đồng. 2 gói thầu này lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tại cả 2 gói thầu, Thành Liêm là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư