#sở hữu chéo
Theo Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại. Ảnh: Lê Tiên

Chưa hết mối lo về sở hữu chéo ngân hàng

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng đã dần được xử lý nhưng khó giải quyết triệt để dù đã áp dụng nhiều biện pháp. Một số ý kiến cho rằng, bên cạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngành ngân hàng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống tự động phát hiện và cảnh báo sớm các giao dịch đáng ngờ, đồng thời có chế tài mạnh với các giao dịch vi phạm.