#phòng chống dịch bệnh
Trong 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8,36%, đóng góp 59,05% vào mức tăng chung của nền kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Linh hoạt, hài hòa giải pháp thực hiện mục tiêu kép

(BĐT) - Tới thời điểm này, chúng ta vẫn chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra, nhưng phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, có nơi, có lúc phải ưu tiên cho nhiệm vụ phòng chống dịch, có nơi, có lúc phải ưu tiên cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có nơi, có lúc phải cân bằng cả hai mục tiêu, nhiệm vụ này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021.