#phát triển hợp tác xã
Cần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển hợp tác xã

Cần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển hợp tác xã

(BĐT) - So với nhiều nước trên thế giới, việc tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng thương mại cũng như các nguồn vốn ưu đãi khác của các hợp tác xã Việt Nam còn nhiều khó khăn. Thiếu vốn khiến hợp tác xã gặp điểm nghẽn về tài chính, mất khả năng cạnh tranh do năng lực sản xuất yếu, bó hẹp quy mô sản xuất. Trên thực tế, nhiều hợp tác xã tại Việt Nam vẫn khó tiếp cận các nguồn lực cho vay ưu đãi và bản thân các nguồn lực này cũng hạn hẹp so với nhu cầu của họ.
Thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể - ảnh internet

5 nhiệm vụ, giải pháp lớn để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trong đó, Chương trình hành động của Chính phủ đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hiện thực hóa mục tiêu này.
Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Èo uột quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

(BĐT) - Cả nước có 48 quỹ hỗ trợ phát triển (HTPT) hợp tác xã (HTX) đang hoạt động với số vốn điều lệ hơn 800 tỷ đồng, vốn hoạt động trên 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động của các quỹ này thời gian qua chưa hiệu quả, còn tồn tại những bất cập, hạn chế khiến HTX chưa phát triển.