Nếu chưa bàn giao nhà ở xã hội (NƠXH) mà chủ đầu tư đã thu quá số tiền quy định sẽ bị xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hoàn trả bên mua số tiền mua nhà ở xã hội.
Phạt chủ đầu tư chưa bàn giao NƠXH đã thu số tiền quá quy định ảnh 1