#NPTPMB
Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công Dự án

Triển khai lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và máy biến áp 220kV TBA 500kV Đức Hoà và đấu nối

(BĐT) - Ngày 7/12/2023, tại Long An, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Dự án Lắp máy biến áp 500kV thứ 2 và máy biến áp 220kV Trạm biến áp (TBA) 500kV Đức Hòa và đấu nối. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ nâng công suất của Trạm lên 2.050 MVA.
NPTPMB: Supply and transportation of primary equipment & materials

NPTPMB: Supply and transportation of primary equipment & materials

Transmission Project Management Board (NPTPMB) - Branch of National Power Transmission Corporation (EVNNPT) issued on March 9, 2021 its notice of its notice of bid invitation for procurement package of Supply and transportation of primary equipment & materials with details as follows: