• Nhôm Lâm Đồng lãi ròng 33,2 tỷ đồng sau 6 tháng 2021

    21/09/2021 07:00

    (BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.074 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp tăng trưởng 63%, đạt 78,2 tỷ đồng.
  • Nhôm Lâm Đồng lần đầu công bố báo cáo tài chính

    08/06/2017 07:30

    (BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA), công ty con của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư