• Giảm lãi suất ngắn hạn là chưa đủ

    20/11/2019 10:00

    (BĐT) - Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm “trần” lãi suất huy động và lãi suất cho vay ngắn hạn, một số ngân hàng thương mại đã thông báo giảm lãi suất cho vay. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư