#khu phức hợp huyện Đak Đoa
Ảnh minh họa trên internet

Gia Lai chuẩn bị đấu giá Khu C - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa

(BĐT) - Sở Tài chính Gia Lai vừa thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá để thực hiện Dự án Khu C - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 186,5 tỷ đồng.