#Hàng hải Đông Đô
Thua lỗ triền miên, Hàng hải Đông Đô bị Agribank rao bán nợ xấu

Thua lỗ triền miên, Hàng hải Đông Đô bị Agribank rao bán nợ xấu

(BĐT) - Vào ngày 13/6 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ tổ chức bán đấu giá khoản nợ vay hơn 492 tỷ đồng (tính đến 14/5/2024) của Công ty CP Hàng hải Đông Đô tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Trong đó, dư nợ gốc hơn 260,6 tỷ đồng, còn lại là dư nợ lãi trong hạn (221,2 tỷ đồng) và lãi quá hạn (10,116 tỷ đồng ). Mức giá khởi điểm đưa ra đúng bằng giá trị khoản nợ.
Ngân hàng Indovina rao bán khoản nợ hơn 8,8 triệu USD cấp cho Hàng hải Đông Đô mua tàu

Ngân hàng Indovina rao bán khoản nợ hơn 8,8 triệu USD cấp cho Hàng hải Đông Đô mua tàu

(BĐT) - Ngày 8/6 tới, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia dự kiến sẽ bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Hàng Hải Đông Đô phát sinh tại Ngân hàng TNHH Indovina và PVcombank. Tổng dư nợ của khoản nợ tạm tính đến ngày 12/3/2023 là hơn 8,815 triệu USD (tương đương hơn 216,798 tỷ đồng, tỷ giá quy đổi 1 USD = 24.819.90 đồng căn cứ theo tỷ giá bán ra ngày 13/3/2023 của Ngân hàng TNHH Indovina). Mức giá khởi điểm đưa ra hơn 58,711 tỷ đồng.
Công ty CP Hàng hải Đông Đô đã phải bàn giao tàu Đông Đô cho
PVcomBank do không thanh toán được khoản nợ vay mua tàu. Ảnh: St

Hàng hải Đông Đô lỗ triền miên, nợ ngập đầu

(BĐT) - Công ty CP Hàng hải Đông Đô vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả thua lỗ. Đáng nói hơn, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm khiến lỗ lũy kế của Công ty vượt vốn điều lệ.